เครื่องมือตรวจวัด (Tester)
มัลติมิเตอร์รุ่น UT33C+
- สามารถวัดแรงดัน AC และ DC ได้ (V) 600V. - สามารถวัดกระแสไฟฟ้า AC และ DC ได้ (A) - สามารถวัดอุณหภูมิได้ ( ?C และ ?F ) - สามารถวัดตัวต้านทานได้ (?) - สามารถวัดไดโอด - สามารถวัดการขาดของสายไฟได้ - สามารถค้างเลขหน้าจอได้ No.0-50-37

80,000 75,000 บาท

เครื่องเช็คไดชาร์จ AT-03 (มอเตอร์ 380 V.)
- ทดสอบไดชาร์จได้ทั้ง 12 V และ 24 V - มีเร็คกูเลเตอร์ภายในเครื่อง ทั้ง 12 V และ 24 V สำหรับทดสอบไดชาร์จที่ไม่มีคัทเอาท์ในตัว- สามารถทดสอบไดชาร์จระบบ PD , C , RLO , RVC , LIN ได้ - แสดงผล Volt และ Amp ด้วยระบบดิจิตอล หน้าจอ No.0-50-01

3,800 บาท

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ REC BT-03
- สามารถวัดวิเคราะห์แบตเตอรี่ 12V.ขนาด 40 AH.-200 AH. - สามารถวัดโวลท์ไฟชาร์จได้ (รถยนต์ 12 V.) - มีไฟหน้าจอดูในที่มืดได้ - น้ำหนักเบาเวลาใช้งานไม่ร้อน - สามารถเลือกขนาดแบตเตอรี่ที่จะวัดตามสเป็ค JIS ได้ - มีการป้องกันการต่อสาย No.0-50-03
เครื่องมัลติมิเตอร์ รุ่น C1-UT203
- สามารถวัดแรงดัน AC และ DC ได้ (V) 600V. - สามารถวัดกระแสไฟฟ้า AC และ DC ได้ (A) - สามารถวัดตัวต้านทานได้ (?) - สามารถวัดไดโอด - สามารถวัดการขาดของสายไฟได้ - สามารถค้างเลขหน้าจอได้ - มีไฟดูหน้าจอในที่มืด No.0-50-33
แคลมป์มิเตอร์ รุ่น C1 แบบวัดอุณหภูมิได้
- สามารถวัดแรงดัน AC และ DC ได้ (V) 600V. - สามารถวัดกระแสไฟฟ้า AC และ DC ได้ (A) - สามารถวัดอุณหภูมิได้ ( ?C และ ?F ) - สามารถวัดตัวต้านทานได้ (?) - สามารถวัดไดโอด - สามารถวัดการขาดของสายไฟได้ - สามารถค้างเลขหน้าจอได้ No.0-50-30