เกี่ยวกับเรา
ในปี พ.ศ. 2547 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อี.ออโต้เทรด ได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยคุณวันชัย จิตตมานนท์กุล ประธานบริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด ผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ REC ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพ และนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งอยู่ ณ ที่ 26/21 หมู่ 5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายอะไหล่ไฟฟ้าในรถยนต์ อาทิเช่น ไดชาร์จ ไดสตาร์ท คัทเอาท์ไฟชาร์จ เฟรชเชอร์ ไทม์เมอร์ รีเลย์ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อดูแลลูกค้าร้านซ่อมไดนาโม
ต่อมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อี. ออโต้เทรดได้มีการเติบโตทางธุรกิจ มีลูกค้าและความต้องการของอะไหล่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อมอบประโยชน์แก่ลูกค้าเป็นที่ตั้งทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อี. ออโต้เทรดจึงร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนำโดย Robert BOSCH (Thailand) , LaunchTech (International) ฯลฯ
โดยสร้างอาคารใหม่ ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ใกล้กับสี่แยกอินโดจีน พร้อมทั้งจัดสร้างห้องสัมมนา เพื่อจัดอบรม และเป็นการต่อยอด รวมไปถึงแบ่งปันองค์ความรู้ ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า โดยที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งอยู่ ณ ที่ 63/8 หมู่ 1 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อี. ออโต้เทรด ได้เพิ่มสินค้ารูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าที่มากยิ่งขึ้น ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ที่มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดย
"ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อี. ออโต้เทรด
จะก้าวไปข้างหน้าและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้ลูกค้าได้รับเครื่องมือช่าง และอะไหล่รถยนต์ที่มีคุณภาพต่อไป"