ค้นหาสินค้า | Product Search
หัวเทียน บ๊อช 0 242 229 660

: หัวเทียน บ๊อช 0 242 229 660


- ใช้กับรถ TOYOTA,NISSAN รุ่นเก่า
- เบอร์ FR8DCX+
- แบบ 1 เขี้ยว Nickel
- สินค้าคุณภาพ
- มาตรฐาน BOSCH

: 0-56-06

สอบถามราคา
จำนวน :

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
หัวเทียน บ๊อช 02422365423CN
- ใช้กับรถ HONDA- เบอร์ FR7LCX+- แบบ 1 เขี้ยว Nickel- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-10
หัวเทียน บ๊อช 02422356673CN
- ใช้กับรถ MITSUBISHI,NISSAN- เบอร์ FR7DCX+- แบบ 1 เขี้ยว Nickel- Low Voltage Drop - สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-09
หัวเทียน บ๊อช 0 242 236 616
- ใช้กับรถ NISSAN,MITSUBISHI,CHEVEROLET,HONDA- เบอร์ FR7DPP30X- แบบ 1 เขี้ยว lriduim หัวเข็ม- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-08
หัวเทียน บ๊อช 0 241 235 764
- ใช้กับรถ จักรยานยนต์และเครื่องมือทางการเกษตร- เบอร์ WS7E- แบบ 1 เขึ้ยว Nickl- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-07