ค้นหาสินค้า | Product Search
หัวเทียน บ๊อช 0 241 235 764

: หัวเทียน บ๊อช 0 241 235 764


- ใช้กับรถ จักรยานยนต์และเครื่องมือทางการเกษตร
- เบอร์ WS7E
- แบบ 1 เขึ้ยว Nickl
- สินค้าคุณภาพ
- มาตรฐาน BOSCH

: 0-56-07

สอบถามราคา
จำนวน :


สินค้าที่เกี่ยวข้อง
หัวเทียน บ๊อช 02422365423CN
- ใช้กับรถ HONDA- เบอร์ FR7LCX+- แบบ 1 เขี้ยว Nickel- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-10
หัวเทียน บ๊อช 02422356673CN
- ใช้กับรถ MITSUBISHI,NISSAN- เบอร์ FR7DCX+- แบบ 1 เขี้ยว Nickel- Low Voltage Drop - สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-09
หัวเทียน บ๊อช 0 242 229 656
- ใช้กับรถ M ERCEDES-BENZ 500 SEC- เบอร์ WR8DC+- แบบ 1 เขี้ยว Nickel- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-05
หัวเทียน โตโยต้า 0 242 235 667 FOR TOYOTA
- ใช้กับรถ TOYOTA- เบอร์ FR7DCX+-แบบ 1 เขี้ยว Nickel- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-02