หัวเทียน (Spark Plug)
หัวเทียน บ๊อช 02422365423CN
- ใช้กับรถ HONDA- เบอร์ FR7LCX+- แบบ 1 เขี้ยว Nickel- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-10
หัวเทียน บ๊อช 02422356673CN
- ใช้กับรถ MITSUBISHI,NISSAN- เบอร์ FR7DCX+- แบบ 1 เขี้ยว Nickel- Low Voltage Drop - สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-09
หัวเทียน บ๊อช 0 242 236 616
- ใช้กับรถ NISSAN,MITSUBISHI,CHEVEROLET,HONDA- เบอร์ FR7DPP30X- แบบ 1 เขี้ยว lriduim หัวเข็ม- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-08
หัวเทียน บ๊อช 0 241 235 764
- ใช้กับรถ จักรยานยนต์และเครื่องมือทางการเกษตร- เบอร์ WS7E- แบบ 1 เขึ้ยว Nickl- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-07
หัวเทียน บ๊อช 0 242 229 660
- ใช้กับรถ TOYOTA,NISSAN รุ่นเก่า- เบอร์ FR8DCX+- แบบ 1 เขี้ยว Nickel - สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-06
หัวเทียน บ๊อช 0 242 229 656
- ใช้กับรถ M ERCEDES-BENZ 500 SEC- เบอร์ WR8DC+- แบบ 1 เขี้ยว Nickel- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-05
หัวเทียน บ๊อช 0 242 236 541
- ใช้กับรถ TOYOTA- เบอร์ FR7KCX+- แบบ 1 เขี้ยว Nickel- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-04
หัวเทียน ฮอนด้า หัวเทียน 0 242 236 542 FOR HONDA
- ใช้กับรถ HONDA- เบอร์ FR7LCX+- แบบ 1 เขี้ยว Nickel- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน BOSCH No.0-56-03