ลูกดูด (Solenoid Plunger)
ลูกดูด ND ตูดตัน BOSCH
No.0-06-93
ลูกดูด TIGER BOSCH
No.0-06-92
ลูกดูด ND เซลิก้า BM
No.0-06-28