ใบปัดน้ำฝน (Wiper Blade)
ใบปัดน้ำฝน ใบเดี่ยว BA24
No.0-66-08
ใบปัดน้ำฝน ใบเดี่ยว BA21
No.0-66-07
ใบปัดน้ำฝน ใบเดี่ยว BA19
No.0-66-06
ใบปัดน้ำฝน ใบเดี่ยว BA18
No.0-66-05
ใบปัดน้ำฝน ใบเดี่ยว BA16
No.0-66-04
ใบปัดน้ำฝน ใบเดี่ยว BA14
No.0-66-03
ใบปัดน้ำฝน Universal 18
No.0-66-02
ใบปัดน้ำฝนคู่ ขนาด 21
- ใช้กับรถ TOYOTA INNOVA-CAMRY-SUPRA-VIGO-FORTUNER - HONDA CIVIC EG - ISUZU TFR - MITSUBISHI TRITON-STRADA-PAJERO SROPT- FORD RANGER - มาตารฐาน BOSCH No.0-66-01