รีเลย์ (Relay)
รีเลย์ NISSAN RL-971 BIG-M 4 ขาขวาง
No.0-19-70
รีเลย์แตร 24 V MASTER
No.0-19-08
รีเลย์แตร 12 V MASTER
No.0-19-07
รีเลย์ 5B-1T 12V 5 ขา ตราปู 
No.0-19-04
รีเลย์ RL-007 12V 80A ยูนิเวอร์แซล
No.0-19-38
รีเลย์ อีซูซุ เอ็นพีอาร์ 24V 30A RL-006
No.0-19-37
รีเลย์ อีซูซุ ทีเอฟอาร์ 12V 30A RL-006
No.0-19-36
รีเลย์ ยูนิเวอร์แซล 12V 30A RL-005
No.0-19-35
รีเลย์ อีซูซุ เอสแอลเอกซ์,ดีแม็กซ์ RL-003-000 1A 20A V14VDC
No.0-19-34
รีเลย์ RL-009 24V -2A- S (5ขา BOSCH)
No.0-19-43
รีเลย์ RL-009 12V -2A- S (5ขา BOSCH)
No.0-19-42