เฟลชเชอร์ (Flasher)
เฟรชเชอร์ อีซูซุ อีเอ็กซ์อาร์ 26V 6ขา LF-116
- ใช้กับรถอีซูซุ อีเอ็กซ์อาร์ - TURN SIGNAL : 85C/M- LAMP : 25W2+12W+1.8W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-36
เฟรชเชอร์ อีซูซุ เดก้า 28V FASTEST FR-001
- ใช้กับรถอีซูซุ เดก้า - TURN SIGNAL : 180 C/M- LAMP : 25W X 2+12W+1.8W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-35
เฟรชเชอร์ ฮีโน่ เมก้า 28V FASTEST FR-002
- ใช้กับรถฮีโน่ เมก้า - TURN SIGNAL : 180 C/M- LAMP : 21W X 2 ~ MAX 21W + 4W + 10W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-34
เฟรชเชอร์ KOREAN 24V LF-113
- ใช้กับรถKOREAN - TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 25(21)W X 2 + 1.4(3)W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-33
เฟรชเชอร์ KOREAN 12V LF-112
- ใช้กับรถKOREAN - TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 25(21)W X 2 + 1.4(3)W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-32
เฟรชเชอร์ FUSO 24V 6 ขา LF-115
- ใช้กับรถFUSO - TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 25(21)W X 2 + 1.4(3)W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-31
เฟรชเชอร์ ฮีโน่ ฟูโซ่ 24V 5ขา LF-114
- ใช้กับรถฮีโน่ ฟูโซ่ -TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 25(21)W X 2 + 1.4(3)W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-30
เฟรชเชอร์ อีซูซุ เอ็นคิวอาร์,เอ็นเคอาร์,เอ็นพีอาร์ 12V LF-103
- ใช้กับรถอีซูซุ เอ็นคิวอาร์ - TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 25 X 4 + 5W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-18
เฟรชเชอร์ โตโยต้า วีโก้ 12V LF-111
- ใช้กับรถ โตโยต้า วีโก้ - TURN SIGNAL : 85 C/M-LAMP : 21(23)WX2+(0-8)W, 27WX2- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-17
เฟรชเชอร์ ฮีโน่ เมก้า 24V LF-110
- ฮีโน่ เมก้า - TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 21W X 2 ~ MAX 21W + 4W + 10W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-16
เฟรชเชอร์ อีซูซุ เดก้า 24V LF-109
- ใช้กับรถอีซูซุ เดก้า - TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 25W X 2 +12W + 1.8W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-15
เฟรชเชอร์ โตโยต้า ไฮลักซ์ 21V LF-108
- ใช้กับรถโตโยต้า ไฮลักซ์ - TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 25 X 4 + 5W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-14
เฟรชเชอร์ อีซูซุ ทีเอฟอาร์ 12V LF-105
- ใช้กับรถอีซูซุ ทีเอฟอาร์ - TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 25 X 4 + 5W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-13
เฟรชเชอร์ มาสด้า 12V LF-102
- ใช้กับรถมาสด้า - TURN SIGNAL : 85 C/M-LAMP : 25 X 4 + 5W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-12
เฟรชเชอร์ โตโยต้า ไฮลักซ์ 12V LF-104
- ใช้กับรถ โตโยต้า ไฮลักซ์- TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 25 X 4 + 5W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-11
เฟรชเชอร์ ยูนิเวอร์แซล LF-1000W 12V
- ใช้กับMINI BUS / AMBULANCE Water Proof, Fuse Protection, - TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 1000W- Short Circuit Protection- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-10
เฟรชเชอร์ อีซูซุ เอ็นพีอาร์ 24V LF-107
- ใช้กับรถอีซูซุ เอ็นพีอาร์- TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 25 X 4 + 5W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-08
ไทม์เมอร์ ยูนิเวอร์แซล PHT-201 12V
No.0-20-05
ไทม์เมอร์ ยูนิเวอร์แซล PHT-203 24V
No.0-20-04
เฟรชเชอร์ ฮีโน่ 24V LF-106
- ใช้กับรถ ฮีโน่- TURN SIGNAL : 85 C/M- LAMP : 25 X 4 + 5W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-02
เฟรชเชอร์ อีซูซุ 12V LF-101
- ใช้กับรถอีซูซุ - TURN SIGNAL : 180 C/M- LAMP : 25W X 2+12W+1.8W- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-01
เฟรชเชอร์ FR-1000W 28V FASTEST
- ใช้กับTRUCK, BUS 24 VOLT Water Proof, Fuse Protection, Tungsten Contact Point- TURN SIGNAL : 180 C/M- LAMP : 1000W-Short Circuit Protection - ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-20-22
เฟรชเชอร์ ยูนิเวอร์แซล LF-1000W 24V
No.0-20-09