คัทเอาท์ (Regulator)
คัทเอาท์ VIOS 12V REC 0659 NIPPONDENSO
- ใช้กับรถ TOYOTA VIOS- Voltage set point แรงดันไฟ 14.5 Volt- Low side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-47
คัทเอาท์ YARIS 12V REC 0658
- ใช้กับรถ TOYOTA NIPPONDENSO - Voltage set point 14.5 Volt- High Side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-45
คัทเอาท์ D4D 12V REC 0655
- ใช้กับรถ TOYOTA- Voltage set point 14.5 Volt- Low Voltage Drop- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OE No.0-18-82
คัทเอาท์ ฮุนได H1 REC 0622 12V.
- ใช้กับรถ HYUNDAI- Voltage set point 14.5 Volt.- High Side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-133
คัทเอาท์ FORD FOCUS 12V REC 0301
- ใช้กับรถ FORD LUCAS- Voltage set point 14.5 Volt- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-54
คัทเอาท์ IVR 617 (I) 24 V.
No.0-18-58
คัทเอาท์ IVR 552 (I) 12V.
No.0-18-57
คัทเอาท์ ฮีโน่ วิกเตอร์ 24V REC 0618
- ใช้กับรถ HINO - Voltage set point 28.5 Volt- Low side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-143
คัทเอาท์ IVR 589 (I) 12V.
- ใช้กับรถ TOYOTA - Voltage set point 14.5 Volt- High Side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-134
คัทเอาท์ IVR 566 (I) 12V.
- ใช้กับรถ DAIHASU- Voltage Set Point 14.5 Volt.- High Side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-132
คัทเอาท์ 0864B+ซองถ่านปลั๊กกลม 12V
- ใช้กับรถ ISUZU,NISSAN- Voltage set point 14.5 Volt- Low Voltage Drop- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-40
คัทเอาท์ REC 0646
- ใช้กับรถ HONDA ACURA STERLING AEURA STERLING- Voltage set point 14.5 Volt- Low side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-39
คัทเอาท์ อิซูซุ ดีแมคซ์ 12V REC 0657
- ใช้กับรถ ISUZU NIPPONDENSO- Voltage set point 14.5 Volt-High Side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-35
คัทเอาท์ 0864A+ซองถ่านปลั๊กเหลี่ยม 12V
- ใช้กับรถ ISUZU NISSAN - Voltage set point 14.5 Volt- Low side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-33
คัทเอาท์ HP-4611 24V
- ใช้กับรถ BUS/AMBULANCE/HIGH CURRENR ALTERNATOR- Voltage set point 28.5 Volt- High Side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-29
คัทเอาท์ HP-R3T 24V
- ใช้กับรถ BUS/AMBULANCE/HIGH CURRENR ALTERNATOR- Voltage set point 28.5 Volt- High Side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-28
คัทเอาท์ REC 0635
- ใช้กับรถ TOYOTA , DAIHATSU , SUZUKI- Voltage set point 14.5 Volt- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-27
คัทเอาท์ REC 0625
- ใช้กับรถ TOYOTA , DAIHATSU- Voltage set point 14.5 Volt- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-26
คัทเอาท์ REC 0636
- ใช้กับรถ TOYOTA ISUZU HONDA DAIHATSU- Voltage set point 14.5 Volt- Low side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-25
คัทเอาท์  ฮีโน่ สิงห์ไฮเทค 24V 1700
- ใช้กับรถ HINO NISSAN SAWAFUJI- Voltage set point 28.5 Volt- Low side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-23
คัทเอาท์ 0849A NPR + ซองถ่าน 24V
- ใช้กับรถ ISUZU NISSAN- Voltage set point 28.5 Volt- Low side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-21
คัทเอาท์ ฮุนได/เกีย รีโทน่า 24V REC 0703
- ใช้กับPOONG SUNG MOBILETRON- Voltage set point 28.5 Volt- Low side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-102
คัทเอาท์ โคมัตสุ PC200-6 24V REC 0623
- ใช้กับรถ KOMATSU- Voltage set point 28.5 Volt- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-127
คัทเอาท์ IVR 615 (I) 24V
- ใช้กับรถ ISUZU- Voltage set point 28.5 Volt- High Side Driver- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-18-124
Page  123