ไดชาร์จ (Alternator)
ไดชาร์จ TOYOTA HILUX REVO 12V.80A (BM7000)
No.0-22-135
ไดชาร์จบิ้วมิตซูบิซิไทรทัน
- ใช้กับรถมิตซูบิชิไทรทัน ดีเซล- 12V. 90A.- มู่เลย์6PK- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ No.0-24-227
ไดชาร์จบิ้วฮอนด้าแอคคอร์ด
- ใช้กับรถฮอนด้า แอคคอร์ด 2.4TAO- 12V. 130A.- มู่เลย์ 7PK- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ No.0-24-226
ไดชาร์จบิ้วฮอนด้าซีวิค
- ใช้กับรถฮอนด้าซีวิค 1.8E CVT2018- 12V. 120A. - มู่เลย์ 7PK- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ No.0-24-225
ไดชาร์จบิ้วฟอร์ดโฟกัส
- ใช้กับรถฟอร์ดโฟกัส 1.8L- 12V. 125A.- มู่เลย์ 6PK- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ No.0-24-224
ไดชาร์จบิ้วฮุนได H-1 12V 120A 7PK BM
- ใช้กับรถฮุนได H1- 12V. 120A.- มู่เลย์ 7PK- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ No.0-24-223
ไดชาร์จบิ้วโตโยต้าอัลติส
- ใช้กับรถโตโยต้าอัลติส 1.6L.1.8L-12V. 90A.- มู่เลย์ 6 PK- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ No.0-24-222
ไดชาร์จบิ้วโตโยต้ายาริส
- ใช้กับรถโตโยต้ายาริส - 3NR-FE 1.2 12V. 80A.- มู่เลย์ 4PK- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ No.0-24-221
ไดชาร์จ HINO 24V. 45A. BM
- ใช้กับรถ HINO ปั้ม JCM - ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ No.0-24-212
ไดชาร์จ CHEVROLET ออฟต้า 12V. 80A. BM
- ใช้กับรถ CHEVROLET ออฟต้า ปลั๊ก 2 1.6 - ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ No.0-24-211
ไดชาร์จ KOMATSU PC-200 24V. 35A. BM
- ใช้กับรถ KOMATSU PC-200 รุ่น 6-8- มู่เลย่ 8 PK - ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ No.0-24-208
ไดชาร์จ ISUZU NKR 4HF1 120 แรง 24 V. 60 A. BM
- ใช้กับรถ ISUZU NKR 4HF1- ปลั๊กกลม - ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ No.0-24-54
ไดชาร์จ โตโยต้า ยาริส 14V 80A AL7001
- ใช้กับรถ โตโยต้า ยาริส- มู่เลย์ 4 PK- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-22-77
ไดชาร์จ เดลโก้ 8PK 28V 70A AL6001
- ใช้กับรถเดลโก้ - มู่เลย์ 7 PK - ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-22-60
ไดชาร์จ ฮีโน่ EK-100 28V 55A AL5000
- ใช้กับรถฮีโน่- มู่เลย์ 2 B- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-22-121
ไดชาร์จ นิสสัน ยูดี NISSAN UD 24V 35A AL4017
- ใช้กับรถ นิสสัน เอ็นดี- มู่เลย์ 2 B- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-22-11
ไดชาร์จ นิสสัน ยูดี 24V 55A AL4016
- ใช้กับรถนิสสัน ยูดี- มู่เลย์ 2 B- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-22-12
ไดชาร์จ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ MITSU FUSO 24V 35A AL4014
- ใช้กับรถมิตซูบิชิ ฟูโซ่- มู่เลย์ 2 B- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตารฐาน OEM No.0-22-07
ไดชาร์จ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ MITSU FUSO 24V 55A AL4013
- ใช้กับรถมิตซูบิชิ- ปั๊ม 50 CC- มู่เลย์ 2 B- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-22-08
ไดชาร์จ ฮีโน่ HINO 24V 35A AL4011
- ใช้กับรถฮีโน่- มู่เลย์ 2 B- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-22-01
ไดชาร์จ โคมัตซุ KOMATSU 24V 35A AL4008
- ใช้กับรถโคมัตสุ- มู่เลย์ 2 B- ประกัน 6 เดือน- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-22-09
ไดชาร์จ โคมัสตสุ KOMATSU 24V 55A AL4007
- ใช้กับรถไดชาร์จ โคมัตสุ- มู่เลย์ 2 B- ประกัน 1 ปี- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-22-10
ไดชาร์จ อีซูซุ เจซีเอ็ม 24V 45A AL4006
- ใช้กับรถอีซูซุ เจซีเอ็ม- มู่เลย์ 2 B- ประกัน 1 ปี- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-22-15
ไดชาร์จ อีซูซุ ร็อคกี้ ROCKY 24V 55A AL4001
- ใช้กับรถอีซูซุ ร็อคกี้- ปั๊ม 50 CC- มู่เลย์ 1 A- ประกัน 1 ปี- สินค้าคุณภาพ- มาตรฐาน OEM No.0-22-04
Page  1234