คอยล์จุดระเบิด และ คอยล์จานจ่าย (Direct Coils & Ignition Coils)